Чланство

Чланови Друштва могу бити редовни и почасни.

Редовни члан Друштва може постати сваки грађанин Републике Српске и БиХ који се бави математичким или рачунарским наукама, професионално, у оквиру секција или на неки други начин. Редовним чланом Друштва постаје се добровољним учлањењем у Друштво или учлањењем у неку од подружница Друштва, попуњавањем приступнице Друштву и прихватањем Статута Друштва, те добијањем чланске карте коју издаје и овјерава предсједник Друштва. Редовни чланови Друштва могу бити и страни држављани ако задовољавају услове овог става, уколико то није у супротности са интересима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Почасни чланови друштва могу бити грађани Републике Српске и БиХ које, на приједлог Управног одбора, именује Скупштина Друштва.

Home | RSS Feed Powered by Joomla | Forex Trading Template by mcF | CSS | XHTML

Top